За нас


Канцеларијата МОСТРОВА се стреми кон професионалност, интернационална ориентираност и динамичност што се констатира преку зрелоста и професионалното искуството во областите во кои канцеларијата успешно дава правни услуги.

Повеќе 

Поле на интерест


Адвокатската канцеларија МОСТРОВА, обезбедува: консултации , совети и анализа на прописите надвор од судски постапки, како и застапување на правни и физички лица пред судовите, пред нотарите и извршителите, како и пред министерствата, општините и другите државни институции во Република Македонија.

Повеќе

 

Контакт


Адвокатската канцеларија МОСТРОВА можете да ја исконтактирате на наведените информации за контакт.

Повеќе